Πελάτης:
White Rocks

Task:
White Rocks Hotel

Λεπτομέρειες:
White Rocks

Η εταιρία daylight ανέλαβε τον αρχιτεκτονικό φωτισμό του παραθαλάσσιου ξενοδοχείου White Rocks το οποίο βρίσκεται πάνω από την παραλία Πλατύς Γιαλός στη Λάσση. Στο έργο εγκαταστάθηκε φωτισμός τεχνολογίας LED .